In 1957 deelde de twintigjarige Cel Overberghe een atelier in de Kerkstraat met Wannes Van de Velde, de schilder die uitgroeide tot troubadour van de Lage Landen. Water was er niet in de oude diamantslijperij, maar op de tonen van de jazz bruiste het experiment. Het geluid van een nieuwe wereld.

Een jaar later waren Cel en Wannes de jonkies van G 58, de groep jonge kunstenaars die met een reeks exposities op de zolder van het Hessenhuis aansluiting vond bij de internationale avant-garde van die tijd. Cel en Wannes bekleedden een wat aparte positie en voor de iets oudere ego’s binnen G 58 is de roepnaam lange tijd ‘Celleke’ gebleven.

Anno 2o21 schildert Cel vrank en vrij als nooit tevoren. Met hedendaagse kunst heeft het volgens hem allemaal nog weinig te maken. Precies daarin schuilt Cels bevrijdende kracht. Anders dan een aantal van zijn generatiegenoten heeft hij de oeverloze artistieke discussies over abstractie versus figuratie van zich afgeschud.

Het laat de vieux maître toe om met de dichterlijke blik van een jong veulen door een besmette stad te dolen. In een reeks precieuze schilderijen met fijnzinnige titels legt Cel de ziel bloot van het leven tijdens de lockdown. De troosteloze straten van de lege stad botsen met dromerige impressies van ‘den buiten’, maar ze getuigen allebei van een niet te temperen liefde voor de schilderkunst.

De titel van de tentoonstelling is uiteraard een knipoog naar het bekende liedje waarin Wannes Van de Velde het verlangen uitzingt om in de straten te verdwalen. En laat ons wel wezen: het is stilaan tijd dat de pandemie verstomt zodat de klank van de stad onze ziel opnieuw amoureus kan maken.


Walden Art Stories
Oever 5
2000 Antwerpen

www.waldenartstories.com​​​

Nog tot 25 september 2021

Lijst werken.pdf