WANNES VAN DE VELDEOntmoeting met ne mens

Scroll

Deze website is een verwezenlijking van vzw Erfgoed Wannes Van de Velde, die mee aan de basis ligt van het reconstrueren van de werkkamer van Wannes Van de Velde in museum Vleeshuis Klank van de stad.
Het is de bedoeling dat u hier in de toekomst meer informatie vindt over deze uitzonderlijke, universele mens.
Ook zal u via deze website op de hoogte kunnen blijven van evenementen, lezingen, concerten, … die te maken hebben met Wannes.

De VZW Erfgoed Wannes Van de Velde is ontstaan vanuit de noodzaak om de culturele nalatenschap van Wannes te beschermen en te bewaren. Na zijn overlijden in 2008 liet Wannes immers een ware “schatkamer” achter met een rijkdom aan teksten, liederen, muziek, beeldend werk, columns en talrijke naslagwerken.
Op vraag van Wannes’ weduwe, Christa Van de Velde, werd er door een kleine kring van Wannes-getrouwen in november 2018 een VZW opgericht om dit literair, muzikaal, beeldend en theatraal erfgoed te beheren in de ‘geest van Wannes’.
Een eerste, belangrijk project van de VZW kwam tot stand in samenwerking met museum Vleeshuis Klank van de stad: het reconstrueren van Wannes’
werkkamer. Eerder werden zijn dagboeken overgedragen aan het Letterenhuis.

In de toekomst kunnen geïnteresseerden via deze website lid worden van de vereniging.

Marc Brigou, Nanna Cornelis, Wem Cornelissen, Bob De Moor, Gerrit-Jan Gijsel, Marc Hauman, Dree Peremans, Karel Vingerhoets

AGENDA

Helaas voorlopige niets op de agenda

VZW Erfgoed Wannes Van de Velde - info@wannesvandevelde.be