POESJENELLEN STUKKEN

  Op deze pagina vind je een overzicht van de poesjenellenstukken die geschreven en/of gebracht zijn door Wannes en zijn poppenspelers.

  Leden van het Erfgoed kunnen naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Gilgamesh en andere poesjenellenstukken" vijf niet in het boek verschenen stukken integraal lezen op de ledenpagina ("Varia").

  Niet-leden kunnen hieronder fragmenten lezen en beluisteren.)

  • De stomme van Portici

   Open or Close
   • De Neus
    De Neus
   • Minister
    Minister
   • Directeur
    Directeur

   FRAGMENT

   Poesjenellen
   NEUS
   DIRECTEUR
   MINISTER VAN CULTUUR
   AUBER


   Directeur
   Neus, wiste gij dat de poesje een opvoedende zending heeft te vervullen?

   Neus
   Ik weet niet, directeur, hebde gij kinderen? Ikke niet, zenne, alle, toch niet da’k weet.

   Directeur
   ’t Gaat niet over kinderen van ons, Neus, maar over het publiek. Ge verstaat toch dat wij met onzen theater, over een ongelooflijke spreekbuis beschik- ken om de mensen op te voeden. Dus ... hebben wij een opvoedende zen- ding te vervullen.

   Neus
   Maar de mensen hebben toch genoeg t’ eten, directeur, ik zien niet in waar- om dat wij ze nog eens opnieuw zouden moeten gaan voeden. De meesten vreten al veel te veel.

   Directeur
   Maar dat is nu juist ’t geen à’k wil zeggen, Neus. De mensen eten te veel, hé? Awel dan spelen wij een stuk waarin dat gij bij- voorbeeld sterft van te veel t’eten, met heel veel pijnlijke monologen waarin dat ge klaagt hoe verschrikkelijk à’t dat toch is, van te veel eten te moeten sterven, terwijl à’t er zo veel sterven van te weinig.

   Neus
   Da’s meer ‘ne zwaren drame, dat gij wilt zeggen, directeur.

   Directeur
   ‘Nen drame waardat ge de mensen kunt mee wakker schudden, kan niet zwaar genoeg zijn, Neus.

   Neus
   Wette wat, we spelen de stomme van Portici. Ge weet nooit voorwat dat ’t goed is. In 1830 zijn w’er belgen mee geworden, maar ’t zou misschien wel interessant zijn om eens een ander nationaliteit te proberen. Misschien wor- den we deze keer wel engelsmannen, tegen à’t de poos begint, en zwitsers tegen ’t einde van ’t vierde bedrijf. Da’s weer zo eens iets anders hè.

  • George gaat naar zee

   Open or Close
   • Angelo
    Angelo
   • Barbara
    Barbara
   • Duivel Balkree
    Duivel Balkree
   • Duivel Blekkas
    Duivel Blekkas
   • George
    George
   • Visser
    Visser
   • Wandelaar
    Wandelaar

   FRAGMENT

   Poesjenellen
   BALKREE (DUIVEL)
   BLEKKAS (DUIVEL)
   SATAN GEORGE
   ANGELO
   BARBARA
   NEUS KOP
   WANDELAAR
   VISSER
   COLUMBUS

   Balkree
   Blekkas, Blekkas, hoe lang wonen wij hier nu al in die hel? 1000 jaar?

   Blekkas
   Balkree, Balkree, gij vangt zeker? 1000 jaar ... doet daar maar een miljoen of drij bij.

   Balkree
   Is dat al zo lang geleden, die affaire met onze Satan en die hooveerdigen baas van hem?

   Blekkas
   Nog langerder!
   Balkree
   Dan is ’t niet moeilijk dat ’t hier stilaan mijn botten begint uit ’t hangen. Hier gebeurt nooit niks. Altijd ’t zelfde gematigd klimaat, nooit genen druppel regen, en geen ziel te zien.

   Blekkas
   Ja, da’s feitelijk wel een mop hé, dat er hier geen kat naartoe komt. D’r zijn pertang veel mensen bang van ’t schijnt. Hoe zou dat nu komen?

   Balkree
   Dat zijn die sadisten van Rome hé, die van alles gaan rondvertellen. Die gaan er nogal op zenne! Allé: folteringen en eeuwig vuur! Wie komt er nu op zo’n wrede dinges?

   Blekkas
   Dat doen ze om de mensen braaf t’ houden.

   Balkree
   Braaf? Ik noem dat onnozel! En daarbij het kan mij niet schelen. Ik weet maar één dink, en da’s da’k het hier moe zijn, en gij ook, geef het maar toe!

   Blekkas
   Ik weet niet ... maar zouden wij dat wel mogen: het hier moe worden?

  • Christoffel Kolombus

   Open or Close
   • Azureke
    Azureke
   • Dansende Indianen
    Dansende Indianen
   • De Dood
    De Dood
   • De Neus
    De Neus
   • Geleerde
    Geleerde
   • Kolombus
    Kolombus
   • Montezuma
    Montezuma

   FRAGMENT

   Poesjenellen
   NEUS KOP
   KOLOMBUS
   REPORTER
   FINANCIER
   MINISTER
   GELEERDE
   KONING
   AZUREKE
   MONTEZUMA
   INDIANEN
   MATROZEN
   DICHTER
   DE DOOD


   Michel De Ghelderode
   Adaptatie voor poppenspel in Antwerps dialect door
   Wannes Van de Velde


   Kolombus

   En ik die dacht dat gijlie van een hogere soort waart die de dingen van ons’ beschaving verachtte.

   Montezuma
   Wat heeft dat er nu mee te maken?
   Natuurlijk verachten wij ullie beschaving, maar daarom de whisky nog niet. Ge komt ons beschaven … OK … Dat zal gauw genoeg gebeurd zijn. Ik wil zeggen: we zullen gauw genoeg uitgeroeid zijn. Geen belang. ’t Staat gegrift in ons’ oudste stenen? We verwelkomen in jullie de bodes van onzen dood. We dansen onzen ondergang tussen afgetakelde piramides en gouden zonnen waardat ’t goud is afgeroofd. All right. Dat ons’ pluimen en ons’ duizendjarige wijsheden maar ten onder gaan … Uwe whisky hebben we nodig om onze wanhoop een beetje zin te geven.

   Kolombus
   Jullie uitroeien, prachtige carnavalszotten? Maar gijllie schijnt mij excellente typen te zijn, alleen maar een beetje pessimist.
   Groten chief, ik neem u mee naar Europa.

   Montezuma
   Dank u, besten barbaar. Ga maar alleen terug. Ik wil sterven tussen de puinen van mijn keizerrijk. Met ons ras is ’t gedaan. Mijn dynastie is ten einde. Plaats voor d’ archeologen en d’ antiquairs.

   Kolombus
   Laat mij dan ook pluimen dragen en mee dansen in t’ feest van uwen ondergang.

   Montezuma
   IJdele wens! De dood, da’s een roeping, die niet voor alleman is weggelegd.

   Whisky!

   Kolombus
   Omdat het dan toch te laat is, drink ik op Amerika, op de leste der azteken en de leste der mohikanen. De jezuïeten zullen uw vernietiging komen pre- ken in de naam van de liefde. Fatale, gepluimde vrienden, ik drink op de ronde vorm.

   Montezuma
   Op Amerika!

   (ze lachen en omhelzen elkaar. Muziek. Dans)

   AUDIOFRAGMENT KRISTOFFEL COLUMBUS

  • Betreft Jezus - Concernant Jésus

   Open or Close
   • Barabas
    Barabas
   • De Doodn
    De Dood
   • De Tijd
    De Tijd
   • Dode Jezus
    Dode Jezus
   • Gabriël
    Gabriël
   • Jezus
    Jezus
   • Kleine Jezus
    Kleine Jezus
   • Maria
    Maria
   • Melchior.
    Melchior.
   • Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
   • Verrezen Jezus
    Verrezen Jezus

   FRAGMENT

   Poesjenellen
   NEUS KOP BALKREE (DUIVEL) DE DOOD SPOKEN GOD JEZUS GABRIËL MARIA HERDER MELCHIOR (ZWARTE KONING) MINISTER VAN FINANCIËN SOLDAAT KLEINE JEZUS MINISTER VAN JUSTITIE INKWISITEUR DE TIJD BURGEMEESTER LEGIONNAIRS BARABAS ANGELO WETHOUDER PILATUS ADAM DODE JEZUS

   Tijd
   Ze noemen mij den Tijd. Door niks zijn ik te stoppen. Zonder mij was er gisteren niks gebeurd, gebeurt er niks vandaag en zal er morgen niks gebeuren, want ik mààk iedere sekond, en terwijl a’k hem nog aan ’t maken zijn vliegt hem al weg, om nooit niet meer terug te komen. Ze noemen mij den Tijd. Mijnen aard is niet te vatten en dat gade misschien niet geren horen: ik heb de mensen niet nodig om te kunnen bestaan.

   Dood (op)
   Ik wel.

   Tijd
   Ha ja, gij, da’s nu niet moeilijk. Zegt liever dat ’t de mensen zijn die a’d u nodig hebben, voor hun zielige slachtpartijen.
   Enfin, mij kan ’t niet schelen.

   Dood
   Nee, ik weet wel dat gij ‘nen egoïst zijt, die ’n a nooit of nooit niet in zijn kaarten laat loeren. Gij hebt geen gevoel gij.

   Tijd
   En toch kunde mij niet missen.

   Dood
   Hoedat niet?

   Tijd
   Doet niet zo onnozel Dood. Wie bepaalt er het moment waarop dat gij moet komen? Wie fabrikeert er de sekonden die den terdoodveroordeelde zit af te tellen? ’t Zou nogal straf zijn a’t de mensen niet meer wisten wanneer en om wat uur dat ze sterven.

   Dood
   Ja, gij ziet het allemaal heel nuchter, da’s een deel van uw job. Maar ikke … ik heb het zo gemakkelijk niet. Als ge zo lang met de mensen omgaat, en surtout op mijn manier, dan beginde zelf een beetje op ‘ne mens te trekken, en dat maakt mijn job moeilijker en moeilijker met den tijd.   (entrent Neus et Kop)

   Neus
   Allez-y, Kop : dis le

   Kop
   Qu’ est que je dois dire, Neus ?

   Neus
   Le verbe

   Kop
   Pourquoi ?

   Neus
   Parce que ceci est le commencement de la pièce, et au commencement il y a toujours Le Verbe. C’est à toi.

   Kop
   Suppose que je dis un faux verbe, ou un verbe que les gens n’aiment point entendre.

   Neus
   On s’en fout ! Nous pouvons dire n’importe quoi, puisque nous sommes des polichinelles : naturels, scabreux et issus de la bouche du peuple. Allez-y : Le Verbe !

   Kop
   Pourquoi ne le dis tu toi-même ?

   Neus
   Parce que je veux adjuger ce faveur à mon collègue.

   Kop
   Non, non, parce que, tout comme moi, tu ne le connais pas. Tu sais quoi, Neus ?

   Neus
   Non, Kop.
   AUDIOFRAGMENT BETREFT JEZUS

   Leden kunnen het volledige stuk beluisteren op de ledenpagina bij "Varia"
  • Retabel van Don Chrisobal

   Open or Close
   • De moeder van Rosita
    De moeder van Rosita
   • De Zieke
    De Zieke
   • Directeur
    Directeur
   • Don Christobal
    Don Christobal
   • Rosita
    Rosita

   FRAGMENT


   Retabeltje van Don Cristobal
   Poppenspel van F.G. Lorca, 1931 Vertaling: Wannes Van de Velde

   Poesjenellen
   DE DICHTER DE DIREKTEUR DE ZIEKE DON CRISTOBAL DONA ROSITA HAAR MOEDER CURRITO, EEN SOORT “NEUS”   Don Cristobal
   Ik koom al, meneer den direkteur. Ik zijn aan ’t pissen.

   Direkteur
   Zwijgt! En zegt zo geen onnozeleteiten.

   Don Cristobal
   (op)

   Directeur
   Vooruit, Don Cristobal, onzen drame moet gaan beginnen. Allez, gij zijt ‘nen doktoor.

   Don Cristobal
   Maar ‘k zijn e’k ik genen doktoor, dat weet’e toch.

   Direkteur
   Don Cristobal, denkt u eens in, dat ge geld nodig hebt, voor te trouwen.

   Don Cristobal
   Da’s nog waar ook.

   Direkteur
   Ziet dan maar dat ge ’t rap verdient.

   Don Cristobal
   Daar zal mijn matrak aan te pas komen, zeker!

   Direkteur
   Bravo. Ik zie dat ge mij verstaan hebt. Dààr is uwen eerste patiënt al.

   (af )

   Zieke

   (op)

   Goeien dag

   Don Cristobal
   Goeie nacht

   Goeien avond, mijne-j-eren

   My Image
  • Gilgamesj

   Open or Close
   • De Dood
    De Dood
   • De Neus
    De Neus
   • Kopke
    Kopke

   FRAGMENT

   Gilgamesj
   Spel voor Antwerpse poesjenellen
   Wannes Van de Velde 1988

   Poesjenellen
   CLOWN NEUS KOP GILGAMESJ SJAMASJ STROPER
   CICCIOLINA
   ENKIDU
   RASTAMAN
   SCHRIJNWERKERS
   DE DOOD
   SCHORPIOEN
   UTNAPISHTIM
   VOORBIJGANGER


   Clown
   (achter hem staat een stad)

   Proloog
   Hooggeacht gepeupel, draait uw horloge terug, zo’n zes- à zevenduizend jaar, want ons theaterspel duikt op uit de nevelen van ’t verste verleden dat maar denkbaar is; uit den tijd toen a’t de stad nog maar pas was uitgevonden. En daar, in de vlakte, in den delta van twee brede stromen, daar stond ze, de stad, la ville, the city, een dynamisch metropolis, ‘ne felle mierenhoop, bruisend van moed en leven. De mensen die heur hadden gebouwd waren bedreven in alle soorten van beeldende kunsten, literaturen en muzieken. Werken, dat deden ze in hunne vrijen tijd, want meestal waren ze bezig met zingen en dansen. (men hoort muziek en zang) Maar hun plezier, en de felheid van hun gezangen, hunnen trots ... het maakte de goden zo jaloers als beddenbakken ...

   (af )

   1e Godenstem
   Dat lawijt is niet meer te verdragen

   2e Godenstem
   ‘ne serieuze god kan geen oog niet meer dicht doen met die kermis!

   3e Godenstem
   Den toren van Babel is er niks tegen.

   1e Godenstem
   Wat kunnen we daar tegen doen?

   Alle Goden
   Ja! Wat kunnen we daar tegen doen?!

   2e Godenstem
   We sturen ze ‘nen oorlog! Voor de macht of voor de poen!

   3e Godenstem
   Nee! We draaien ze ‘ne zondvloed in hun botten, ’t zal dan wel stil zijn ...

   Alle Goden
   In ’t land van die zotten!!!

   (terwijl men, plastisch uitgebeeld, de zondvloed ziet, hoort men een spreekkoor in het algemeen Nederlands)

   Spreekkoor
   Zes dagen en zes nachten raasden de winden, beukten de stormen, scheur- den de orkanen en gigantische overstromingen overweldigden de aarde. Zelfs de goden waren ontzet door wat ze hadden aangericht ....
   TOEN WERD HET STIL!

  • De Georges wordt rijk

   Open or Close
   • George
    George
   • De Neus
    De Neus
   • Kopke
    Kopke

   FRAGMENT

   Poesjenellen:
   BERTHA, EEN HOERTJE
   DE NEUS GEORGE DE KOP
   DE SCHELE

   Neus
   Wat is ‘t, George, ge ziet er weer zo triestig uit.

   George
   Zwijgt stil, Neus, ik weet niet wat dat ‘k heb.

   Neus
   Denkte dat ’t beter zou zijn als g’ het zou weten?

   Neus
   Ge weet percies niet veel vandaag, hé George.

   George
   ‘k Weet niet, Neus

   Neus
   Ha, dat wete dan toch. A la bonheur, da’s dan al een begin. Allez, denkt eens goed na, wat zou er u zoal mankeren? Geld?

   George
   Neeje, Neus, om geld heb ik nooit gegeven. Da’s goed voor rijke mensen.

   Neus
   Zeg eens George, hoe zit het met de vrouwen?

   George
   De vrouwen? Maar jongen toch, waardat gij van spreekt. Daar heb e’k ik al lang afstand van gedaan.

   Neus
   Maar dan wete ‘k ik wat dat er met u aan d’ hand is zene, jongen. Gij hebt een wijf nodig!

  • De ziel van den duivel

   Open or Close
   • De Neus
    De Neus
   • Kopke
    Kopke
   • George
    George

   FRAGMENT

   Poesjenellen:
   DE KOP DE NEUS MEFISTO DE GEEST VAN LEVEN EN DOOD
   GEORGE
   HAARSPELD, EEN DICHTER
   BELGA, DE BAZIN VAN EEN BORDEEL
   BERTHA, EEN HOERTJE
   DE MINISTER VAN FINANCIËN
   FAUST

   (de Kop komt op)

   Mefisto
   (in Algemeen Nederlands)

   Vergeef het mij, zo ‘k durf te wagen, O sterveling, u voor de vuist, De prijs van uw ziel te vragen.

   Kop
   Laat maar zitten, die gedichtjes. Ieder klerk van ’t ministerie schrijft poëzie. Of zijde ziek misschien?

   Mefisto
   Neeje vriend, maar da’s een ouw’ gewoonte van mij. Ik kan dat niet laten. Die manier van spreken past bij mijne stand. Ik zijn den duivel Mefisto.

   Kop
   Ha, dan is ’t goed, ik dacht al dat ge ‘ne slechten akteur waart. Enne... a’k het goed verstaan zoude gij zeker mijn ziel willen kopen?

   Mefisto
   Ja vriend, hoe wete gij dat?

   Kop
   Omdat ‘k z’u verleden week al eens verkocht heb, voor niets! Omdat ‘k van uw gezaag zou af zijn. Salut hé duvel, en zijt blij dat ge niet in een pint zit, anders zoop ik u uit

   (af )

   Mefisto
   Voilà. Is dat nu niet erg? Niet de minste zin voor drama. Helaas wat staat er mij te doen? Wacht wat, ik zal mijne knecht eens doen verschijnen. Geest van leven en dood
   Geest van water en van brood Helpt Mefisto uit de nood! Z’ hebben hem lang genoeg gekloot.  • Het beleg van Troje

   Open or Close
   • De Neus
    De Neus
   • Kopke
    Kopke

   FRAGMENT

   Naar het Frans van Roger Kervyn

   Poesjenellen:
   AGAMEMNON - VELDMAARSCHALK VAN DE ARGIËRS.
   DE NEUS - ZIJN VERTROUWELING.
   ACHIL-GENERAAL. ULYSSES- GENERAAL.
   HEKTOR - VELDMAARSCHALK VAN DE TROJANEN.
   DE KOP - ZIJN VERTROUWELING.


   Neus
   ’t Is te zien.

   Agamemnon
   Watte? Wat zijn dat voor insinuaties?

   Neus
   Dat zijn geen insinuaties. Twee broers trekken toch niet altijd op makande- re.

   Agamemnon
   Da’s waar. Awel luistert: Menelaos had een wijfke ...

   Neus
   Leentje?

   Agamemnon
   Ja, Leentje, maar dat was een griet van mijn k..., allé, die deugde langs geen kanten, en op zekeren dag is z’er uitgetrokken met Van Parijs, en daarom belegeren wij nu Troje. Zo simpel as bonjour.

   Neus
   Omdat Leentje er uit getrokken is met Van Parijs ... belegeren wij nu Troje? Dat verstaan e’k ik niet zenne.

   Agamemnon
   Maar allé! Van Parijs hé, da’s den broer van Hektor, en Hektor da’s ‘t zoontje van Primus, en Primus da’s de koning van Troje, en Hektor is de chef van den troep van Troje, en wij gaan die allemaal in de pan slagen, voor ons’ eer te wreken.

   Neus
   Ons’eer? Die van Menelaos!!

   Agamemnon
   En die van de familie, en van héél ‘t volk van Griekenland ... Maar daar heb-ben w’onzen Achil, de fameuze generaal en bokskampioen van Schaarbeek.

   Neus
   Ha, is die van Schaarbeek?

   Agamemnon
   Nu niet meer. Vroeger had ‘em daar een griekse boksclub, maar tegen den burgermeester heeft ‘em het niet kunnen halen.

   Achil

   (op)

   Luistert eens Agamemnon, wanneer gaat dat hier nu eens gedaan zijn met die zever voor die jaloersen bok van ‘ne Menelaos? Hoe lang gaan wij hier nog in dat slijk blijven ploeteren? Dat kan zo niet blijven duren! Da’s voor de muren op te lopen van verveling, ‘t Is niet da’k bang zijn voor te vechten; ik zijn van niemand niet bang, van Schaarbeek tot boven Merksem, maar daar zo stom op mijn gat blijven zitten ... Neeje! A Menelaos Leentje niet heeft kunnen houden, daar zitten wij per slot van rekening ook voor niks tussen. Ik zeg maar één dink en da’s dees: ofwel attaqueren we, ofwel zijn w’hier weg, maar dat vind ik maar affrontelijk ... dus a’ we ‘t niet aftrappen, moeten we zo rap mogelijk attaqueren!!

   Agamemnon
   Attaqueren, attaqueren! Gij zijt ‘ne goeie gij! Met ‘ne muur van ‘ne meter dik ‘lijk den die’, wat wilde daar nu aan doen? Een beetje patiëntie hé.

   Achil

   Pakt dan ... pakt dan kanonnen!!

  • Karel ende Elegast

   Open or Close
   • De Neus
    De Neus
   • Kopke
    Kopke
   • Koning
    Koning
   • Herder met een schaap
    Herder met een schaap

   FRAGMENT

   Karel en de Elegast
   bewerkt door
   Wannes Van de Velde

   Figuren:
   DE NEUS DE KOP EEN ENGEL KAREL DE GROTE (EN ZIJN PAARD SNEEUWWITJE)
   ELEGAST (EN ZIJN PAARD OTHELLO)
   EEN EIK EEN BEUK EEN HOND EEN HAAN EGGERIK EGGERIK’S VROUW, DE ZUSTER VAN KAREL


   Engel (dialect)
   Koning en Keizer!

   Karel
   Oei; ’t was ‘nen echte!

   Engel

   Neem me nie‘ kwalijk, sire, da’k zomaar in uw slaapkamer binnendring, maar ’t is nogal dringend. In uwe slaap geloofd’e mij nie’, daarom verschijn ik nu nie’ meer in uwen droom, want ik zijn genen droom, maar ‘nen ech- ten boodschapper van God.

   Karel

   En wilt dien’ echt da ‘k ik gaan stelen?

   Engel
   Hij beveelt het u!

   Karel
   Maar waarom?

   Engel
   Dat hee ‘t ‘em er niet bij gezei’. Ook voor engelen zijn zijn wegen ondoor- grondelijk. Alleen dees – en voor den derde keer –

   (standaard Nederlands)

   Wilt gij Gods gebod niet horen, Koning, dan zijt gij verloren, Dan is het met u gedaan. Daarom handel als een wijze: Ga uit stelen, word een dief, Des te meer daar ’t God is lief!
   (De engel vliegt weg)

   Karel
   ’t Gebod van God begot! Daar valt nie’ mee te lachen, zoiet’ neemt ‘ne katholieke mens au sérieux... ’t Goed! Het zij zo! Den teerling is geworpen.

  • Meester Rubens is niet thuis

   Open or Close
   • Karel en Marc als Kop en Neus
    Karel en Marc als Kop en Neus

   FRAGMENT

   (De Neus en de Kop komen op, elk met een koffertje waarin hun masker zit. Ze kunnen met een kleine pantomime op de tonen van de muziek hun masker opzetten of zelfs hun kostuum aantrekken en zichzelf aldus in hun res- pectievelijke rollen transformeren)

   Neus
   (gaat tot bij de luitist en luistert nog even naar de laatste klanken van het instrument)

   Da’s al lank uit de mode hé meneer, dat instrument. Amaai mijn luit, gelijk ze zei’en. Dat was al passé toen a’ Napoleon op zijnen boechel kreeg in Waterloo. Awel, wild’ eens iet’ weten, Kopke? Toen as ze mij hebben gebeiteld moest da’ nog worden uitgevonden.

   Kop
   Allez gij! Hoe oud zijde gij dan wel, Neus?

   Neus
   (telt op zijn vingers, denkt na)

   Ik weet het nie’ meer. Da’s in jaren niet te zeggen.

   Kop
   Allez gij! Ge kunt dat toch eens aan uw familie vragen. Hedde gij familie?

   Neus
   Vaneigens; wij zijn toch familie van makandere, ik en gij.

   Kop
   Ja, maar dan van heel ver hé.

   Neus
   G’hebt gelijk; nous venons de loin.

   Kop
   Hoe heet’e gij eigenlijk feitelijk met uwen echte naam, Neus?

   Neus
   Johannes Van Reeth.

  • Ondine

   Open or Close
   • Visser
    Visser
   • De Neus
    De Neus

   FRAGMENT

   Ondine
   Wannes Van De Velde
   Naar Pocci (1807 – 1876)


   Figuren
   NEUS
   RIDDER VALENTIJN
   VISSER
   ONDINE
   KLUDDE
   HERTOG ROBBRECHT
   BERTHA
   DIENAAR

   (Een bosrand aan een meer. Er steekt onweer op. De Neus en ridder Valentijn haastig op)

   Neus
   Amai, amai, wat ‘nen bliksemflits! Seminis’ kinderen, dat gaat hier nog zo geen klein beetje regenen, en w’ hebben onze paraplu niet bij. Dat komt er van a’ ge zo maar in de richting van uwe neus door de bossen loopt, hé rid- der Valentijn.

   Valentijn
   Zwijgt Neus! Ga liever eens rondzien ofdat in dees geburen geen onderdak te vinden is voor de nacht.

   Neus
   Ik denk dat dat maar dunnekes zal zijn, ridder. Ik loop al heel de weg naar een goei’ kroeg te zoeken. ‘k Heb al van deze morgend goesting voor een kortelet met schorseneren, en ‘nen trappist of drij, vier, maar ik zien dat er hier niet van komen. A’ ge ’t mij vraagt zitten w’ hier in de brousse.

   (het onweer verzwakt)

   Valentijn
   Neus, jongen, het ziet er niet zo erg uit als dat ge denkt. Den hemel klaart op, en de leste zonnestralen schijnen tussen de wolken door. Daar aan dat meer staat er een huizeke, en ik zou er niet van verschieten a’ t er daar ‘ne visser moest in wonen.

   Neus
   (terzijde)

   Zou hem dat alleen gevonden hebben?

   (tot Valentijn)

   ‘Ne visser? In dat geval zou e’k ik er niet van verschieten dat ze daar ’s morgens, ’s middags en ’s avonds vis vreten. Merci!

   Valentijn
   Gaat er naartoe, Neus, klopt op de deur, en vraagt héél beleefd of dat we daar niet kunnen overnachten.

  • Collage Flamand

   Open or Close
   • Kopke
    Kopke
   • De Neus
    De Neus
   • George
    George

   FRAGMENT

   Leden kunnen dit volledige stuk lezen op de ledenpagina onder "Varia"

   Poesjenellen
   GEORGE
   NEUS
   KOP
   SCHELE

   George
   Neus, de wereld draait zot.

   Neus
   Hoedat, Georgke? ‘k Voele k’ ik toch niks.

   George
   Dat zal wel niet, dat gij iets voelt. Zot zijn doet immers niet zeer.

   Neus
   Ja maar, g’hebt gezeid dat de wereld zot draait. Van mij hebde toch niet gesproken.

   George
   Gij zijt toch ook een stuk van de wereld, hé Neus.

   Neus
   Een stuk van de wereld, ikke? Die rotsblok daar van voor op mijn gefreet, ja … da’s meer een stuk, maar ge kunt mij toch niet met de wereld vergelijken, hé George. Voordat de wereld kan zuipen gelijk as ‘k ik, moet het al hard regenen, zenne.

   George
   A’k nu zeg dat de wereld zot draait, dan wil ik daar mee zeggen dat de mensen zot worden hé, slimme.

   Neus
   Ha, de mensen … zegt dat dan. ‘k heb e ‘k ik met de mensen geen zakens, jongen. Dat die ’t maar zelf uitvissen….

   George
   Ge verstaat me niet hé Neus. De mensen, dat zijn wij toch allemaal samen. Daar zijne ‘k ik bij, en gij. We zitten toch allemaal in ’t zelfde bootje.

   Neus
   Zeg eens, George, ik zijn niet gelijk al d’ ander. Allé, waar hebde gij ooit nog zo’ne gevel gezien gelijk de mijne?

   George
   In de cinema.

   Neus
   Ja? En wat speelden ze dan?

   George
   Cyrano de Bergerac …. Manneke lief, die kost er mee schermen, met zijn machien.

  • De Neus wordt directeur

   Open or Close
   • Directeur
    Directeur
   • De Neus
    De Neus

   FRAGMENT

   Een stuk voor poesjenellen met elementen ontleend aan Lorca.
   (Retablillo de Don Cristobal)

   Leden kunnen dit volledige stuk lezen op de ledenpagina onder "Varia"


   Poesjenellen
   DE DIRECTEUR
   DE NEUS
   DE PATIENT
   ROZA
   Directeur
   Hebde ’t gezien gisterenavond, Neus?

   Neus
   Neeje, directeur.

   Directeur
   Hoe, neeje? En ge weet nog geen eens niet wat dat ‘k gaan zeggen!

   Neus
   En toch heb ik het niet gezien.

   Directeur
   En waarom niet?

   Neus
   Omda ‘k genen televisie heb.

   Directeur
   Watte? Hebde gij nog genen televisie? Maar allé, Neus, zijt nu een eerlijk. Da’ s nu toch geen werk hé. Ne mens kan op den duur met u nog niet meer klappen… Hebde nu al ‘nen auto?

   Neus
   Bijlange niet, directeur, da’s allemaal last manneke. Genen auto, da’s mijn vrijheid.

   Directeur
   En ik zeg u dat ’t juist andersom is. ‘ne mens kan niet vrij zijn zonder auto. Zonder auto kunde nieverans naartoe.

   Neus
   Voorwat zijn er dan taxi’s

   Directeur
   Kunde gij alle dagen taxi rijden?

   Neus
   Van eigens.

   Directeur
   Hebde gij dan zoveel geld?

   Neus
   Neeje. Zoveel verdien ik hier niet, maar ik laat dat allemaal op de rekening van den teater zetten, verstade?

   Directeur
   Watte. Daarmee is er zo weinig in kas. En dat doede gij zo met alles, zeker?

   Neus
   Zijt gerust. Onkosten teater… die niet rijk is, moet slim zijn.

  • Karel, man en paard

   Open or Close
   • Karel en Marc als Kop en Neus
    Karel en Marc als Kop en Neus

   FRAGMENT

   Leden kunnen dit volledige stuk lezen op de ledenpagina onder "Varia"

   Neus
   Kend’e gij iet van peerden?

   Kop
   Peerden? Vroeger was er in de Lange Ridderstraat ‘nen hele goeie peerdenbeenhouwer.

   Neus
   Hij denkt alleen maar aan eten, hij.

   Kop
   Mag ne mens dan genen honger hebben, misschien?

   Neus
   Keizer Karel die’n houdt van peerden. Hij zit er altijd op.

   Kop

   Hoeveel peerden zou ‘em al versleten hebben, denkt ge?

   Neus
   ‘k Weet nie… Twee, drij stallen vol. Maar hij is goe’ voor zijn peerden. Hij ziet gere beesten.

   Kop
   Liever dan mensen.

   Neus
   Dat zal wel. Peerden kunnen nie’ klappen en ze zijn héél gewillig. Ge zult een peerd nooit nie’ horen preutelen a’t naar den oorlog moet.

   Kop
   Ha neeje?

   Neus
   Een peerd weet ommers nie’ wat dat oorlog is. Daarom is ’t er nie’ bang voor. Dat gaat er op los omdat hem denkt dat hem daar zijnen haver en zijne warme stal en zijn klontje mee verdient.

   Kop
   En de militairen gaan d’r op los omdat ze mogen plunderen en zuipen en jongens en meiskes verkrachten.

   Neus
   Da’s niet ’t zelfde. Dat is berekening. Militairen kunnen denken en beesten nie’.

   Kop
   Zijd’e daar zo zeker van? Een peerd kiest zijne meester, en nie’ andersom, en as zijne meester ‘ne keizer is, die nie’ anders doet dan oorlog voeren, awel da’s dan tegenslag.

  • De Neus en de Langenarm gaan naar Dux

   Open or Close
   • De Neus
    De Neus

   FRAGMENT

   Leden kunnen dit volledige stuk lezen op de ledenpagina onder "Varia"

   ‘Spelleke’ voor een Antwerpse en een Gentse stangpop

   Neus
   Maar nee; over zo’n dinges moet’e nie’ peinzen. Ge moet dat zéggen, intuïtief! Vooruit, de mensen zitten te wachten! Zegt waar a’ ge waart voor a’ g’er waart.

   Tsjaak
   In Venetië

   Neus
   Gondola, gondola! Allez zeg! Venetië! Straf hé? En…waren er dààr vrouwen?

   Tsjaak
   Vrouwvolk? Dat zal wel! Giacomo liep er door de Jan Breydelstraat.

   Neus
   Wie?

   Tsjaak
   Casanova.

   Neus
   Wat weet’e gij van Casanova?

   Tsjaak
   Eergisteren nog niks, maar gisteren ging ik ene pakken in ‘A l’ Ombre de la Culture’…

   Neus
   Bestaat dat caféke nog altijd?

   Tsjaak
   Het staat soms hier, het staat soms daar,
   maar niemand weet exactly waar.
   Soms is ’t hier achter t’ hoekske, soms staat het in een boekske;
   soms vind ge ’t in een wereldstad,
   dan weer in ’t kleinste boerengat;
   maar, zijt g’ alleen of onder vrienden,
   wie dat het zoekt, die zal het vinden.

   Neus
   En wat heeft ‘ A l’ Ombre de la Culture’ met Casanova te maken ? G’hebt toch geen spoken gezien, zeker?

   Tsjaak
   Misschien. Ik ben er ‘ne rare persoon tegengekomen, ‘ne lange met ‘ne platte hoed en een zwarte cape gelijk Zorro.

  • Waar is George?

   Open or Close
   • Directeur
    Directeur
   • George
    George

   FRAGMENT

   Leden kunnen dit volledige stuk lezen op de ledenpagina onder "Varia"

   Scène 1

   ( Het is donker. Nu en dan het nerveuze schijnsel van een zaklamp. Gestommel. Gedempt gesakker. Stemmen. )

   Stemmen
   Waar is George?
   George! Waar is hij?
   Ik weet het niet.

   BEGINNEN!
   Maar waar is George?

   SJJJT!
   ( Men hoort de slagen van de ‘brigadier’: tien snelle slagen en drie langzame.)
   En George?

   BEGINNEN!
   ( het wordt licht en men ziet Pastiche, de toneelknecht. Hij speelt Poseidon. Hij draagt een kroon en houdt een drietand omklemd.)

   Pastiche
   Waarachtig! De perfide goden zijn voor de zoveelste keer met Odysseus van plan veranderd. Terwijl ik ginder ver vertoefde, op de kusten van Ethiopië …
   ( Aarzelt, valt uit zijn rol.)

   Waarom doe ik dit eigenlijk? Waar is George? Hij moet hier staan; het is zijn tekst …
   ( fluistert )

   … tekst …

   Directeur
   ( souffleert )

   … bracht zijn reis hem naar het land van de Feniciërs …

   Pastiche
   … bracht zijn reis hem naar het land van de …
   ( Aarzelt. Kijkt naar de directeur )


   Directeur
   ( souffleert luid )

   … Feniciërs …

   Pastiche
   … en daar heeft het de schrikgodinnen behaagd hem te doen ontkomen aan de gevaren die hem dreigden … aan de leegte van dit godvergeten, platgeïntrigeerde theater, dit stoffig muffig voorgeborgte van niet eens een HEL! Jawel; George weet wel beter; ik kèn hem, hèm en zijn drastische dromen …
   ( fluistert )

   … tekst …

  © 2024
  Disclaimer: Indien er media-materiaal op deze website staat waar u de rechten op bezit en hier onterecht geplaatst is, laat het ons dan a.u.b. weten.
  privacy policy

  Wij gebruiken cookies om uw surfervaring op deze site te verbeteren. Als u voortgaat met het surfen op deze site, gaat u akkoord met onze cookies policy.