’t Stad bevat een keuze uit de columns die Wannes Van de Velde schreef voor het weekblad Knack.
Zijn thema: de stad als fenomeen en uitgangspunt voor een zoektocht naar het ongewone van alledaagse dingen. Een poging om de stad opnieuw te ontdekken, te leren haar aspecten in een ander licht te zien.
Dat deze stukjes zich in en rond Antwerpen afspelen ligt voor de hand.
’t Stad is een peilen naar wezen en betekenis van een omgeving, een snoer momentopnamen en anekdoten, met nog genoeg ruimte voor een vleug introspectie, en genoeg tijd om even stil te staan bij het verhaal van een ruiterstandbeeld, een wilde achtertuin, een reiger in het park, een cafégesprek, een regenbui. Het is een notaboek waarin de lezer ook zichzelf zal herkennen.